×

A felszámolási eljárásról

Heti Csődértesítő      

A felszámolási eljárásról

Mit jelent a cég felszámolása?
(felszámolási eljárás, adós, cég felszámolása)
Mikor van helye a felszámolásnak?
(felszámolási eljárás, adós, bíróság, cégbíróság)
Mit kell tennie az adósnak a felszámolási kérelmével kapcsolatosan?
(felszámolási eljárás, adós, felszámolási kérelem)
Mi kell tartalmaznia a hitelező általi felszámolási kérelemnek?
(felszámolási eljárás, hitelező, adós, felszámolási kérelem)
Miről kell nyilatkoznia az adósnak a hitelezői kérelemre?
(felszámolási eljárás, adós, hitelezői kérelem, bíróság)
Kérhet-e a hitelező ideiglenes vagyonfelügyelőt?
(ideiglenes vagyonfelügyelő, hitelező, felszámolási eljárás, bíróság, felszámolási kérelem)
Mi a következménye az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésének?
(ideiglenes vagyonfelügyelő, felszámolási eljárás, gazdálkodó szervezet)
Melyek az ideiglenes vagyonfelügyelő jogai?
(ideiglenes vagyonfelügyelő, adós, felszámolási eljárás, gazdálkodó szervezet)
Meddig tart az ideiglenes vagyonfelügyelő megbízatása?
(ideiglenes vagyonfelügyelő megbízatása)
Mikor van helye a felszámolási kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának?
(felszámolási kérelem elutasítása, adós, érdemi vizsgálat)
Kaphat-e az adós határidőt a tartozás kiegyenlítésére?
(tartozás, adós, határidő, tartozás kiegyenlítése)
Mikor állapítja meg a bíróság az adós fizetésképtelenségét?
(adós, bíróság, fizetésképtelenség, tartozás)
Meddig vitathatja az adós a követelést?
(adós, vitatott követelés)
Meddig dönt a bíróság a felszámolásról?
(bíróság, adós, felszámolás, felszámolási eljárás)
Mikor jelölik ki a felszámolót?
(felszámoló, bíróság, felszámolást elrendelő végzés, felszámolási eljárás)
Hogyan teszik közzé a felszámolást elrendelő végzést?
(felszámolást elrendelő végzés, bíróság, cégközlöny, közzététel)
Milyen szervek értesülnek a felszámolásról?
(bíróság, felszámolási eljárás, értesített szervek, hatóságok)
Melyek a cégvezető kötelezettségei a felszámolás elrendelését követően?
(felszámolás, felszámoló, cégvezető kötelezettségei, felszámolás elrendelése)
Milyen bírsággal sújtható a cégvezető?
(bíróság, bírság, cégvezető, gazdálkodó szervezet)
Milyen per indítható a cég vezetői ellen?
(gazdálkodó szervezet, felszámolási eljárás, per, fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet)
Milyen következmények fűződnek a felszámolás kezdő időpontjához?
(felszámolás kezdő időpontja, gazdálkodó szervezet, felszámoló)
Milyen követelés számítható be a felszámolás során?
(felszámolás, követelés, hitelezői igény, felszámolási zárómérleg)
Mi történik az adós ellen folyamatban levő végrehajtással?
(adós, folyamatban levő végrehajtás, felszámolás, bíróság)
Mi történik az adós ellen folyamatban levő perekkel?
(folyamatban levő per, felszámolás, bíróság)
Mi történik a szerződési biztosítékokkal?
(adós, felszámolás, szerződési biztosíték, óvadék)
Meddig kell összehívni a hitelezőket a választmány miatt?
(felszámoló, hitelezői választmány, felszámolás)
Milyen szerződéseket támadhat meg a hitelező?
(hitelező, felszámolási eljárás, adós, szerződés megtámadása)
Meddig támadható meg a szerződés?
(szerződés megtámadása, felszámoló, hitelező)
Mi a következménye egy hitelező előnyben részesítésének?
(hitelező előnyben részesítése, felszámolási eljárás)
Meddig van helye egyezségkötésnek?
(felszámolási zárómérleg, egyezségkötés)
Kik vehetnek részt az egyezségkötésben?
(felszámolási eljárás, egyezségkötés, hitelező)
Hogyan zajlik az egyezségi tárgyalás?
(egyezségi tárgyalás, adós, fizetőképesség helyreállítása, bíróság)
Mi lehet az egyezség tartalma?
(egyezségi tárgyalás, egyezség tartalma, adós, hitelező)
Mi az egyezség feltétele?
(egyezség feltétele, kényszeregyezség, hitelező, egyezség megkötése)
Mit tehet a vitatott követeléssel rendelkező hitelező?
(hitelező, vitatott követelés, egyezségkötés, kényszeregyezség)
Megtekintheti-e az ütemtervet a hitelező?
(felszámoló, hitelező, ütemterv, felszámolási mérleg)
Hogyan működhet a cég a felszámolás alatt?
(hitelezői választmány, cég, felszámolás)
Hogyan veszik nyilvántartásba a hitelezői követeléseket?
(hitelezői követelés, bejelentett követelés, felszámolás, felszámoló)
Mikor szüntetheti meg a szerződéseket a felszámoló?
(felszámoló, szerződés felmondása)
Hogyan történik a vagyon értékesítése?
(vagyon értékesítése, felszámoló, adós)
Mit jelent a nyilvános értékesítés?
(nyilvános értékesítés, felszámoló, árverés, vagyonfelügyelő)
Megtámadható-e az értékesítés?
(vagyontárgy értékesítése, felszámoló, bíróság)
Hogyan zajlik a pályázati értékesítés?
(felszámoló, pályázati értékesítés, közjegyző)
Mit tartalmaz az árverési hirdetmény?
(árverési hirdetmény, árverés, felszámoló)
Ki árverezhet?
(vevő, ingatlan, ingatlanárverés, felszámoló)
Mire fordítandó a zálogtárgy vételára?
(zálogtárgy, zálogjog, gazdálkodó szervezet, felszámolás, zálogjoggal biztosított követelés)
Milyen követelések esnek a záloggal biztosított követelésekkel egy tekintet alá?
(zálogjoggal biztosított követelés, felszámolás, zálogjog)
Mit tartalmaz a közbenső mérleg?
(közbenső mérleg, felszámolási eljárás, felszámolás)
Hogyan történik a közbenső mérleg és a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása?
(közbenső mérleg, vagyonfelosztási javaslat, hitelező, felszámoló)
Hogyan kifogásolható a felszámoló intézkedése?
(felszámoló intézkedése, kifogás, bíróság)
Melyek a felszámolás befejezésekor elkészítendő okiratok?
(felszámolás, felszámolási zárómérleg befejezésekor elkészítendő okiratok)
Mit tartalmaz a felszámolási zárómérleg és a kimutatás?
(felszámolási zárómérleg, felszámolási eljárás)
Miért és hogyan felel a felszámoló?
(felszámoló felelőssége, felszámolás, fizetésképtelenség)
Kifogásolhatja-e a hitelező a zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot?
(vagyonfelosztási javaslat, felszámolási zárómérleg, bíróság, kifogás, hitelező)
Mikor osztja fel a vagyont a bíróság?
(bíróság, felszámolási zárómérleg, vagyonfelosztás)
Milyen sorrendben kell kielégíteni a hitelezőket?
(gazdálkodó szervezet, hitelezői követelés, adós)
Melyek a felszámolás költségei?
(felszámolás költségei, adós, felszámolási eljárás)
Mikor kerül sor a hitelezők arányos kielégítésére?
(követelés, hitelezők arányos kielégítése, felszámoló)
Mikor kell kielégíteni a követeléseket?
(adós, zárómérleg, követelés, bérjellegű juttatások)
Miről dönt a bíróság a felszámolás befejezésekor?
(bíróság, felszámolás költségeinek viselése, felszámolási eljárás)
Mi lesz a maradvány vagyon sorsa?
(maradvány vagyon, fennmaradó vagyon, adós, hitelező)
Ki felel a kielégítetlen követelésekért?
(adós, felszámolási eljárás, kielégítetlen követelés, jogvesztő határidő)
Mikor felel az állam a kielégítetlen tartozásért?
(adós, állami felelősség, kielégítetlen követelés)
Mit jelent az egyszerűsített felszámolás?
(egyszerűsített felszámolás, bíróság, felszámoló, felszámolási eljárás)
Mik a felszámolási eljárásra vonatkozó jogszabályhelyek?
(felszámolási eljárás, törvény)